+ 49 Câu Đối Hay Cho Bàn Thờ Gia Tiên

Trong văn hóa xưa của người Việt, câu đối ban thờ gia tiên có ngụ ý đặc biệt quan trọng. Ở đây thể hiện được lòng tôn kính đối với tổ tiên mà còn thầm nhắc nhở con cháu sống cho phải phép, uống nước nhớ nguồn.

Gomy Furniture xin giới thiệu với quý bạn khách một số câu đối hay được sử dụng để trang trí hai bên bàn thờ gia tiên.

câu đối ban thờ gia tiên

Câu đối ban thờ gia tiên

Tổ tông công đức còn thơm dấu
Cháu thảo con hiền sáng mãi gương.

Tông tổ thiên thu trường tự điển
Nhi tôn vạn cổ thiệu như hương.

    Triệu nhân ngật dụng hữu thành, hiếu tư duy tắc
Thế đức khắc xương quyết hậu, phúc lí vĩnh tuy.

Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh
Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức lưu quang.

Tổ đường bách thế hương hoa tại
Duệ tộc thiên thu phúc lộc trường.

Kiến tạo gia phong tân cốt cách
Bảo tồn quốc giáo cổ tinh hoa.

Phiến niệm truy tư truyền bản tộc
Bách niên hương hỏa ức tiên công.

Công đức lưu truyền thiên cổ niệm
Thạch bi ký giám ức niên hương.

Đức tổ quang vinh hương vạn cổ
Từ môn hiển hách tráng thiên thu.

Tông tổ thiên thu trường tự điển
Nhi tôn vạn cổ thiệu như hương.

Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh

Thờ tiên tổ như kính tại thượng
Giúp hậu nhân sáng bởi duy tân.

Cây cỏ chào xuân cánh lá thắm
Tổ tông tích đức cháu con vinh

Ngước mắt nhớ tổ tông công đức
Ghi lòng làm hiếu tử hiền tôn.

Lấy trung hiếu trì gia bền vững
Dùng đức nhân xử thế lâu dài.

Ngày tháng yên vui nhờ phúc ấm
Cần kiệm sớm hôm dựng cơ đồ.

Thờ tiên tổ như kính tại thượng
Giúp hậu nhân sáng bởi duy tân.

Thân tộc lạc quan hi thế hóa
Đôn luân như kiến nghĩa môn phong.

Các hệ phồn vinh nhờ phúc ấm
Nhiều đời cố gắng tở công xưa.

Bách thế bản chi bồi chỉ phúc
Nhất gia trữ trục thụ phong thanh.

Tổ đức cao minh tư phú ấm
Tôn thừa phụng sự thọ nhân hòa.

Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước
Nhân tâm con cháu bồi đắp mãi về sau.

Tổ tông gieo trồng nền điền phúc
Cháu con canh tác nết viên tân.

Đại hiếu đại trung, đức trọng lưu truyền vạn cổ
Chí tình chí nghĩa, đạo cao cảm hóa thiên thu.

Tổ tông công đức thiên niên thịnh
Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh.

Nghiệp tổ vững bền nhân, trí, dũng
Gia phong muôn thuở đức, thảo, hiền.

Tổ đường linh bái thiên niên hằng tại đức lưu quang
Tộc tính quý tôn vạn đại trường tồn duy kế thịnh.

Phúc sinh phú quý Gia đường thịnh,
Lộc tiến Vinh hoa Tử Tôn hưng

Phúc địa tâm điền nghi mỹ quả
Hiền tôn hiếu tử tức danh hoa.

Tiên tổ thiên niên phù hậu duệ
Tử tôn hậu thế vọng tiền nhân.

An bình thần liệu nền gia thất
Sáng rực tôn huân ấm tử tôn.

Mộc bản thuỷ nguyên thiên cổ niệm
Thiên kinh địa nghĩa bách niên tâm

Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ
Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

Muôn thuở công thành danh hiển đạt
Nghìn thu đức sáng họ phồn vinh.

Họ hàng tôn quý công danh muôn thuở chẳng phai màu
Tổ miếu thiêng liêng phúc đức nghìn thu còn tỏa sáng.

Noi gương tiên tổ truyền thống anh hùng muôn thưở thịnh
Nối nghiệp ông cha phát huy khí thế vạn đời vinh.

Phúc ấm trăm năm Tổ tiên còn để lại
Nề nếp gia phong con cháu phải giữ gìn.

Ơn dưỡng dục sau tựa biến Đông
Nghĩa sinh thành cao hơn non Thái.

 Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh
Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chí tiêu

Phụng sự tổ tiên hồng phúc đến
Nuôi dạy con cháu hiển vinh về.

Công đức vĩnh truyền tiên thế phả
Thuần bàng bất cải ngã gia phong

Đức trạch trường lưu thiên lý thuận
Ân quang phổ chiếu vạn gia xuân

Tổ tiên ta dày công xây dựng
Con cháu nhà ra sức trùng tu.

Nhờ thọ đức ông cha đã dựng
Đạo tôn thần con cháu đừng quên.

Chất chứa nghĩa nhân nghìn thuở thịnh
Trau dồi phúc đức vạn đời tươi.

Ơn nghĩa quân thần còn mãi với đất trời
Tinh thần tổ tiên sống luôn trong con cháu.

Tổ tiên tích đức ngàn năm thịnh
Con cháu nhớ ơn vạn đại vinh.

 Sơn thủy thanh cao Xuân bất tận,
Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh

Trong thiết kế thi công , quý khách hoàn toàn có thể đưa bộ câu đối vào thay thế cho bộ câu đối riêng lẻ, vừa thẩm mỹ lại tiết kiệm chi phí.

vách ngăn phòng thờ có câu đối

Vách ngăn phòng thờ có câu đối

Quý khách hàng có nhu cầu thiết kế thi công vách ngăn phòng thờ xin liên hệ theo số 0911436559 để được phục vụ.